Pagina 1 van 1

Geplaatst: 26 jul 2015 18:31
door Neeltje
Op de Universiteits Kliniek voor Gezelschapsdieren liggen de referentiewaarden voor glucose in bloedplasma bij de nuchtere kat tussen de 3.4 en 5.7 mmol/l.
Sommige auteurs houden voor de diagnose DM een plasmaglucosespiegel aan van >9.5 mmol/l.
De nierdrempel ligt rond de 14 mmol/l en klinische verschijnselen treden pas op als de nierdrempel wordt overschreden. Daarom wordt voor de diagnose DM meestal een plasmaglucoseconcentratie boven de nierdrempel aangehouden.

Bij de kat kan in stress-situaties, zoals bij fixatie voor bloedafname, een voorbijgaande hyperglycemie ontstaan, ook als de kat geen uiterlijke kenmerken van stress vertoont.
Daarom wordt bij een kat met hyperglycemie aangeraden ook de plasma-fructosamineconcentratie te bepalen.
Omdat de binding van glucose aan plasma-eiwitten een niet-enzymatisch en traag proces is, zal een kortdurende hyperglycemie weinig invloed hebben op de fructosamineconcentratie in het bloed.
Een langdurige hyperglycemie zal daarentegen een verhoging van de fructosamineconcentratie in het bloed veroorzaken.
Eventueel kan de eigenaar later thuis een urineonderzoek op glucose uitvoeren, waardoor soms ook een vergissing kan worden voorkomen. Als de kat dan geen glucosurie heeft, is het mogelijk dat de kat inderdaad geen persisterende hyperglycemie heeft, maar ook dat de hyperglycemie niet boven de 14 mmol/l uitkomt en er dus geen glucosurie ontstaat.
Als de kat wel glucosurie heeft, is het mogelijk dat de kat DM heeft, maar ook een renaal probleem kan glucosurie veroorzaken.
Het stellen van de diagnose DM vereist dus het aanwezig zijn van klinische verschijnselen, ondersteund door te hoge concentraties glucose en fructosamines in het bloed.


bron: MSD Animal Health

Normaalwaardes voor fructosamine (fra) zijn afhankelijk van de testapparatuur:
Faculteit Diergeneeskunde Utrecht UVDL: 156 - 240 µmol/L
IDEXX Vet Med Lab: 190 - 365 µmol/L
Spotchem: 140-215 µmol/L

Re: Fructosamine

Geplaatst: 26 jun 2019 14:59
door Jennie
Soms wordt de fructosamine ook gebruikt om te beoordelen of de kat goed is ingesteld.

Hiervoor is deze tabel ontwikkeld (klik op de tabel om hem groter te zien):
Afbeelding

Deze tabel hoort bij gebruik van caninsulin, en bij een test met een referentie-interval van circa 190-365 µmol/l (IDEXX Vet Med Lab)

Zie:
Blz 24 https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/ ... 001_AC.pdf
Blz 3 https://biblio.ugent.be/publication/311 ... 111676.pdf (die de tabel op honden toepast)
http://www.canine-feline-diabetes.be/ca ... testen.asp